EĞİTİMLERİMİZ

GSL Hazırlık

GSL Hazırlık

GLS Hazırlık

Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık
Güzel Sanatlar Lisesi çağı bireyin sanatsal yetisinin (yatkınlık) su yüzüne çıktığı ve tercihli yönelmenin açık ifade edildiği ilk akademik basamaktır. Bu akademik basamak aynı zamanda bireyin ergenlik çağı olması bakımından hem aile hem eğitim kurumlarınca; özen, bilgi ve ilgi gerektiren bir dönemdir. 
MEB onaylı Kum Sanat Merkezinde Güzel Sanatlar Lisesi adaylarına, diğer tüm öğrenci gruplarımızda olduğu gibi; pedagojik bilgi ve deneyime dayalı ideal davranışla eğitim, yalın, ezbersiz, öğrencinin gözlem ve yaratıcı potansiyelini geliştirme, yaşlarına uygun; nesne, insan, perspektif ve imgesel çizim dersleri, atölye kültürü ve arkadaşça paylaşım bilinci edindirme, sanat kavramları, sanatçılar, akımlar ve sanat olayları tartışmalarıyla kültürel alt yapı oluşturma yoluyla güzel sanatlar lisesi yetenek sınavına hazır hale  getirir.